Wat is een Blockchain?

Blockchain is een relatief nieuwe soort database waarin gebruikers transacties kunnen opslaan. Met de blockchain-technologie kun je gedistribueerde software bouwen. Wanneer er transacties plaatsvinden zoals betalingen, gegevens uitwisselen of contracten, dan gebeurt dit zonder tussenkomst van een derde partij. ID2Bytes® kan Smart Contracts bouwen op basis van blockchain. De Smart Contracts worden digitaal ondertekend door beide partijen. Iedereen kan te allen tijde de informatie inzien en de (spel)regels van de transactie worden vastgelegd en uitgevoerd. Hierdoor heb je geen tussenpartij nodig en kan iedereen binnen het netwerk verifiëren dat de transactie van de Smart Contracts heeft plaatsgevonden.


Hoe werkt een blockchain?

In de blockchain software wordt informatie in ‘blokjes’ opgeslagen via cryptografie. (Cryptografie is het coderen van gegevens op basis van een bepaald algoritme.) De ‘blokjes’, die allemaal zijn opgeslagen in het netwerk van computers bevatten altijd informatie over het vorige blokje enzovoorts. Op deze manier ontstaat er een ketting van informatie, vandaar de naam ‘blockchain’.

De stukjes informatie zijn bij blockchain dus niet ‘elders’ opgeslagen maar worden direct opgeslagen in de database die iedereen gebruikt. Er is géén centraal punt, maar de computers van gebruikers bevatten allemaal een exacte kopie van de database, samen, via de verschillende knooppunten (nodes) vormen ze een peer-to-peer netwerk. Omdat het op deze manier werkt is het relatief veilig. Als een van de computers bijvoorbeeld gehackt wordt, dan wordt die ‘node’ gewoon uitgeschakeld. Er blijven dan voldoende andere nodes over die allemaal een kopie van de transacties (in ons geval, transacties tussen de Smart Contracts) bevatten.


Wat zijn de voordelen van blockchain technologie?

  • Met blockchain heb je minder kans op fraude omdat het via een peer-to-peer netwerk georganiseerd is.
  • Blockchain is transparant: iedere computer binnen het netwerk heeft een kopie van de transacties.
  • Blockchain is snel. Het werkt via processen waarin goedkeuren, vastleggen en uitvoeren geautomatiseerd zijn.
  • Blockchain is voordelig. Er zijn geen tussenpersonen meer nodig zoals banken of advocaten. Hierdoor worden kosten bespaard.